معرفی شرکت

شرکت حسابداری والا اندیشان راد با نام تجاری راد محاسبان ایران به پشتوانه تفکری نو در زمینه حسابداری و حسابرسی در سال 1390 فعالیت خود را آغاز نمود هدف ما در این مجموعه ارائه خدمات با بهترین کیفیت و در بالاترین سطح حرفه ای ممکن به مشتریانمان است. اعتقاد داریم که با این طرز عمل، می توانیم اعتبار خود را افزایش دهیم تا در حرفه مان بهترین بمانیم. ارزش های اصلی ما : صداقت، بی طرفی و اخالق مداری ارائه خدمات در باالترین سطح کیفی انجام کار به صورت گروهی در فضایی مملو از احترام متقابل به کارگیری افراد با استعداد، مراقب و مسئولیت پذیر پرورش راهبرانی برای رشد و سالمت موسسه ایجاد محیط کاری خوشایند مفید بودن برای جامعه ای که در آن خدمت می کنیم.