اخبار مالیاتی یکم خردادماه

موعد راه اندازی سامانه مودیان ۱۴۰۰ ,۳ اردیبهشت طبق قانون پایانههای فروشگاهی وسامانه مودیان، نظام ممیز محوری از بین میرود، گفت: سامانه مودیان باید از یکم خرداد ماه راه اندازی شود. جواد اسکندری، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه مودیان، یکم خردادماه سال ۱۴۰۰ باید راه اندازی شود، گفت: تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حسابهای تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنشهای مالی تجاری را در کدام حساب انجام میدهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را مالک مالیات ستانی قرار میدهد. وی اظهار داشت: در گذشته صاحبان مشاغل از فاکتورهای مرسوم خرید و فروش استفاده میکردند و این فاکتور را بارگذاری میکردند اما طبق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفاً صورت حساب الکترونیک معتبر است. بر اساس این قانون، فروشنده باید وارد سامانه مودیان شده و پیش فاکتور را صادر کند، خریدار نیز باید مندرجات را تأیید کند. بنابراین در این سامانه هم تراکنشها شفاف میشود هم صورت حسابهای الکترونیکی صادر میشود. این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به مزایای قانون پایانههای فروشگاهی، عنوان کرد: این سامانه باعث میشود، نظام ممیز محوری از بین برود و کارها به صورت هوشمند انجام شود تا دقتها باال برود و فسادها حذف شود این صورت حسابها هم برای مالیات بر ارزش افزودهو هم برای مالیات بر عملکرد، کاربرد دارد. وی ادامه داد: کارگروه راهبری سامانه مودیان که متشکل است از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و نماینده تام االختیار وزارت ارتباطات، اطالعات و وزارت صمت موظف شده تا ظرف زمان معینی آئین نامههای مرتبط این قانون را مشخص کنند. این آئین نامهها تا حدود زیادی آماده شدند اما تکمیل نشدند ولی به نظر میرسد تا اول خرداد این آئین نامهها نیز نهایی شود. اسکندری درباره پایانههای فروشگاهی نیز اظهار کرد: تعریف پایانه فروشگاهی این است که به پایانه پرداخت متصل باشد که هم پرداخت با آن صورت گیرد و هم صورت حساب الکترونیک صادر شود و اینجا موضوع بیشتر جنبه سخت افزاری دارد و زمانی که مودی با مصرف کننده نهایی سروکار دارد استفاده میشود. این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: صدور صورت حسابهای الکترونیکی نیاز به ارائه خدمات شرکتهای معتمد دارد. این شرکتها صورت حسابهای الکترونیکی را تجمیع میکنند و برای سازمان امور مالیاتی میفرستند. چالش جدی این است که این شرکتهای معتمد باید سریعتر شکل بگیرند و آمادگی کامل برای ارائه خدمت توسط پایانههای فروشگاهی وجود دارد اما چون شرکتهای معتمد به طور کامل راه اندازی نشدند در کوتاه مدت با همکاری بانک مرکزی از کارتخوان های موجود به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میشود. وی تشریح کرد: این قانون به دلیل آثاری که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی دارد و کمکی که میتواند به تأمین بودجه کشور کند نیاز است هرچه سریعتر راه اندازی شود که نیازمند همکاری دستگاههای مختلف به خصوص سازمان مالیاتی و بانک مرکزی امکان پذیر است تا بتوان از مزیتهای آن استفاده کرد و گرنه ممکن است در سالهای آینده که به درآمدهای مالیاتی نیاز داریم نتوانیم از آن استفاده کنیم. اسکندری در پایان خاطر نشان کرد: نیروی انسانی عالوه بر فساد امکان خطا را افزایش میدهد اما سامانه فروشگاهی با هوشمند کردن این خطا را کاهش میدهد و هزینه سازمان برای وصول مالیات را کاهش داده و درآمد مالیاتی را نیز به طور قابل توجهی افزایش میدهد.

نرم افزار ها

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار انبار داری

نرم افزار ویژه بازرگانی

خدمات

مالیات

مشاوره

آموزش

حسابداری

درباره ما

داستان های مشتریان

قوانین و مقررات

باما تماس بگیرید

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.