راد محاسبان ایران

ما نوآورانه ترین راه حل های مالیاتی و حسابداری جهان را ارائه می دهیم. بیایید یک مورد مناسب برای شما پیدا کنیم.

بیایید رویاها را محاسبه کنیم

شرکت حسابداری والا اندیشان راد با نام تجاری راد محاسبان ایران به پشتوانه تفکری نو در زمینه حسابداری و حسابرسی در سال 1390 فعالیت خود را آغاز نمود هدف ما در این مجموعه ارائه خدمات با بهترین کیفیت و در بالاترین سطح حرفه ای ممکن به مشتریانمان است. اعتقاد داریم که با این طرز عمل، می توانیم اعتبار خود را افزایش دهیم تا در حرفه مان بهترین بمانیم. ارزش های اصلی ما : صداقت، بی طرفی و اخالق مداری ارائه خدمات در باالترین سطح کیفی انجام کار به صورت گروهی در فضایی مملو از احترام متقابل به کارگیری افراد با استعداد، مراقب و مسئولیت پذیر پرورش راهبرانی برای رشد و سالمت موسسه ایجاد محیط کاری خوشایند مفید بودن برای جامعه ای که در آن خدمت می کنیم.

خدمات راد محسبان ایران

ارائه بیش از 100 خدمت مختلف توسط بهترین حسابداران و حسابرسان ایران

حسابداری

  1. گزارشات مالی میان دوره و سالیانه
  2. حقوق و دستمزد و حسابداری
  3. تهیه صورت های مالی

حسابرسی

  1. حسابرسی صورتهای مالی
  2. اظهارنامه های مالیاتی
  3. حسابرسی عملیاتی

مشاوره مالیاتی

  1. مشاور مالی
  2. مشاور مالیاتی
  3. اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه

پروژه های شرکت

طی ده سال فعالیت شرکت در امور حسابداری، حسابرسی و دیگر خدمات مالی بیشتر از صدها پروژه موفق انجام گرفته است

0 +

مشاوره مالی و اقتصادی

0 +

پروژه مالیاتی

0 +

پروژه حسابداری

0 +

پروژه حسابرسی

آخرین خبرهای روز

به روزترین اخبار مالیاتی، اقتصادی و امور حسابداری و حسابرسی  در مجله خبری راد محاسبان ایران

مقالات آموزشی راد محاسبان ایران

به روزترین اخبار مالیاتی، اقتصادی و امور حسابداری و حسابرسی  در مجله خبری راد محاسبان ایران