شرکت حسابداری

والا اندیشان راد

شرکت حسابداری والا اندیشان راد با نام تجاری راد محاسبان ایران به پشتوانه تفکری نو در زمینه حسابداری وحسابرسی در سال 1390 فعالیت خود را آغاز نمود

درباره ما

ارزش های اصلی ما

صداقت، بی طرفی و اخلاق مداری

ارائه خدمات در بالاترین سطح کیفی

انجام کار به صورت گروهی در فضایی مملو از احترام متقابل

چک تان برگشت بخورد؛ کلیه حسابهای شما در کل شبکه بانکی مسدود می شود. براساس بند ب ماده ۵ مکرر
برگشت چک مساوی با بسته شدن حساب ها در کل شبکه بانکی
چک تان برگشت بخورد؛ کلیه حسابهای شما در کل شبکه بانکی مسدود می شود. براساس بند ب ماده ۵ مکرر
برگشت چک مساوی با بسته شدن حساب ها در کل شبکه بانکی
چک تان برگشت بخورد؛ کلیه حسابهای شما در کل شبکه بانکی مسدود می شود. براساس بند ب ماده ۵ مکرر